Zrealizowane projekty są naszą najlepszą wizytówką.

W trakcie realizacji

Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu im. Mikołaja Kopernika – Gdańsk

Budownictwo inżynieryjne
W trakcie realizacji

Stara Apteka i Przejście Bramne przy Teatrze Wybrzeże, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe
W trakcie realizacji

Salon meblowy Agata Meble, Rumia

Infrastruktura drogowa Roboty ziemne

Centrum Logistyczne GOODMAN etap III ,Gdańsk

Infrastruktura drogowa Roboty ziemne
W trakcie realizacji

Droga technologiczna na wałach przeciwpowodziowych, Wrocław

Infrastruktura drogowa Roboty ziemne

Spichlerz Błękitny Baranek na Wyspie Spichrzów, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe

Nabrzeże Obrońców Westerplatte w Porcie Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Nabrzeża

Pomorskie Centrum Logistyczne GOODMAN etap II ,Gdańsk

Infrastruktura drogowa Roboty ziemne

Rozbiórka obiektu przy ul. Wałowej 23, Gdańsk

Rozbiórki

OBIEKTY MOSTOWE NA LINII KOLEJOWEJ 226 DO PORTU Gdańsk PÓŁNOC

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Rozbiórka 100-letniego mostu kratowego przez rz. Martwa Wisła na linii kolejowej 226, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Mosty na linii kolejowej 226 przez rzekę Radunię, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki