Budowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura drogowa Roboty ziemne
W trakcie realizacji

Budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Budownictwo kubaturowe i zabytki

Nabrzeże Obrońców Westerplatte w Porcie Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Nabrzeża

OBIEKTY MOSTOWE NA LINII KOLEJOWEJ 226 DO PORTU Gdańsk PÓŁNOC

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Rozbiórka 100-letniego mostu kratowego przez rz. Martwa Wisła na linii kolejowej 226, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Mosty na linii kolejowej 226 przez rzekę Radunię, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Przyczółki mostu na linii kolejowej 226 przez rzekę Martwa Wisła, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Roboty ziemne

MODERNIZACJA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH GOSPODARSTW NOWINKI ORAZ NOWOTNA

Budownictwo hydrotechniczne Melioracje

Przebudowa Nabrzeża Przemysłowego, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Home Nabrzeża

Rozbiórka podpór tymczasowych mostu przez rzekę Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 90 koło Kwidzyna

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura drogowa Rozbiórki

Budowa 4 przystanków tramwaju wodnego, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne

Rozbiórka Suchych Doków w Porcie Gdańskim, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Rozbiórki