Wzmocnienie podłoża nasypu kolejowego linii kolejowej nr 9 (E65) na obszarze LCS Malbork

Infrastruktura kolejowa, Roboty ziemne,

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża nasypu kolejowego w określonych lokalizacjach linii kolejowej nr 9 (E65) na obszarze LCS Malbork w ramach projektu POIIŚ 7.1-1.3 „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E na odcinku Warszawa-Gdynia, obszar LCS Iława, LCS Malbork”.

Sprawdź wszystkie