Zrealizowane projekty są naszą najlepszą wizytówką.

W trakcie realizacji

Dawny szpital p.w. Bożego Ciała – zmiana sposobu użytkowania

Budownictwo inżynieryjne Obiekty zabytkowe Roboty ziemne Rozbiórki
W trakcie realizacji

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przywrócenie wartości XVII w. Zespołowi Sierocińca w Gdańsku”

Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe Roboty ziemne

Budowa Magazynu studyjnego dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Budownictwo inżynieryjne Hale i obiekty przemysłowe
W trakcie realizacji

Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Bysewskiej

Hale i obiekty przemysłowe
W trakcie realizacji

Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowych budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Obiekty zabytkowe

Przebudowa Dworca Kolejowego Tczew

Budownictwo inżynieryjne Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej

Naprawa powstałego osuwiska na linii kolejowej nr 207 w Rozpędzinach

Infrastruktura kolejowa Roboty ziemne

Przebudowa kanału odwodnieniowego Ø 1400 na terenie stadionu ENERGA GDAŃSK

Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura drogowa

Wzmocnienie podłoża nasypu kolejowego linii kolejowej nr 9 (E65) na obszarze LCS Malbork

Infrastruktura kolejowa Roboty ziemne

Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie „Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego” w Gdańsku

Infrastruktura drogowa

Przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie

Budownictwo inżynieryjne Budownictwo kubaturowe i zabytki Roboty ziemne

Lądowisko dla helikopterów ratunkowych na szpitalu Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura drogowa