Zrealizowane projekty są naszą najlepszą wizytówką.

W trakcie realizacji

Budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Budownictwo kubaturowe i zabytki

Przebudowa budynku Sceny Malarnia, Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej

Przebudowa Dworca Kolejowego Tczew

Budownictwo inżynieryjne Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej

Wzmocnienie podłoża nasypu kolejowego linii kolejowej nr 9 (E65) na obszarze LCS Malbork

Infrastruktura kolejowa Roboty ziemne

Restauracja Kościoła i plebanii parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazdy Morza w Sopocie

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty zabytkowe

Płyta do montażu i wodowania kadłubów na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wyspa Ostrów w Gdańsku

Budownictwo inżynieryjne Roboty ziemne
W trakcie realizacji

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie IZ Bydgoszcz – odcinek Zduńska Wola-Bydgoszcz-Tczew

Infrastruktura kolejowa Obiekty użyteczności publicznej Roboty ziemne Rozbiórki

Budowa Magazynu studyjnego dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Budownictwo inżynieryjne Hale i obiekty przemysłowe

Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie „Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego” w Gdańsku

Infrastruktura drogowa

Stara Apteka i wejście Pasażu Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe

Przebudowa kanału odwodnieniowego Ø 1400 na terenie stadionu ENERGA GDAŃSK

Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura drogowa

Przebudowa Domu Zdrojowego w Brzeźnie

Budownictwo inżynieryjne Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe Roboty ziemne Rozbiórki