W trakcie realizacji

Dawny szpital p.w. Bożego Ciała – zmiana sposobu użytkowania

Budownictwo inżynieryjne Obiekty zabytkowe Roboty ziemne Rozbiórki

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie IZ Bydgoszcz – odcinek Zduńska Wola-Bydgoszcz-Tczew

Infrastruktura kolejowa Obiekty użyteczności publicznej Roboty ziemne Rozbiórki

Przebudowa Domu Zdrojowego w Brzeźnie

Budownictwo inżynieryjne Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe Roboty ziemne Rozbiórki

Rozbiórka budynku Hydrobudowy, Gdańsk

Rozbiórki

Rozbiórka obiektu przy ul. Wałowej 23, Gdańsk

Rozbiórki

OBIEKTY MOSTOWE NA LINII KOLEJOWEJ 226 DO PORTU Gdańsk PÓŁNOC

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Rozbiórka 100-letniego mostu kratowego przez rz. Martwa Wisła na linii kolejowej 226, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Mosty na linii kolejowej 226 przez rzekę Radunię, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Rozbiórka budynków zespołu hotelowego przy ul. Zamkowa Góra, Sopot

Rozbiórki

Rozbiórka żelbetowego wiaduktu drogowego, Gdynia

Infrastruktura drogowa Rozbiórki

Rozbiórka budynku „Przejście Bramne wraz z Łącznikiem”, Gdańsk

Obiekty użyteczności publicznej Rozbiórki

Punkt kontroli pojazdów przy trasie Sucharskiego, Gdańsk

Infrastruktura drogowa Rozbiórki