Przebudowa kanału odwodnieniowego Ø 1400 na terenie stadionu ENERGA GDAŃSK

Budownictwo inżynieryjne, Infrastruktura drogowa,

Zakres prac obejmował przebudowę kanału odwodnieniowego Ø 1400 oraz usunięcie kolizji instalacji sanitarnych na terenie stadionu ENERGA GDAŃSK z odtworzeniem istniejącego układu drogowego.

Sprawdź wszystkie