W trakcie realizacji

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przywrócenie wartości XVII w. Zespołowi Sierocińca w Gdańsku”

Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe Roboty ziemne

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie IZ Bydgoszcz – odcinek Zduńska Wola-Bydgoszcz-Tczew

Infrastruktura kolejowa Obiekty użyteczności publicznej Roboty ziemne Rozbiórki

Adaptacja zabytkowego budynku „Stara Apteka” na nową scenę Teatru Wybrzeże, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe

Przebudowa Dworca Kolejowego Tczew

Budownictwo inżynieryjne Budownictwo kubaturowe i zabytki Home Obiekty użyteczności publicznej

Przebudowa Domu Zdrojowego w Brzeźnie

Budownictwo inżynieryjne Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe Roboty ziemne Rozbiórki

Przebudowa budynku Sceny Malarnia, Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej

Przywrócenie stateczności zabytkowego Spichlerza Błękitny Baranek na Wyspie Spichrzów, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe

Rozbiórka budynku „Przejście Bramne wraz z Łącznikiem”, Gdańsk

Obiekty użyteczności publicznej Rozbiórki

Centrum Rekreacyjno-Sportowe w przyziemiu Stadionu piłkarskiego PGE Arena, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej

Budowa infrastruktury Zakładu Utylizacji Odpadów, Elbląg

Budownictwo kubaturowe i zabytki Infrastruktura drogowa Obiekty użyteczności publicznej Roboty ziemne