Przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie

Budownictwo inżynieryjne, Budownictwo kubaturowe i zabytki, Roboty ziemne,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową budynku, które obejmuje:

  • wybudowę nowozaprojektowanej piwnicy oraz pogłębienie i osuszenie starej
  • wykonanie prac ziemnych i rozbiórkowych
  • budowę parterowego pawilonu
  • rozbudowę systemu sanitarnego, nawadniającego i wentylacyjnego a także infrastruktury oświetleniowej oraz technicznej
  • wykonanie, dostawę i montaż nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz schodów
  • prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu

 

Sprawdź wszystkie