BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH W MIEJSCOWOŚCI MISZEWKO

Budownictwo inżynieryjne Hale i obiekty przemysłowe Roboty ziemne

Naprawa powstałego osuwiska na linii kolejowej nr 207 w Rozpędzinach

Infrastruktura kolejowa Roboty ziemne
W trakcie realizacji

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przywrócenie wartości XVII w. Zespołowi Sierocińca w Gdańsku”

Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe Roboty ziemne
W trakcie realizacji

Dawny szpital p.w. Bożego Ciała – zmiana sposobu użytkowania

Budownictwo inżynieryjne Obiekty zabytkowe Roboty ziemne Rozbiórki

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie IZ Bydgoszcz – odcinek Zduńska Wola-Bydgoszcz-Tczew

Infrastruktura kolejowa Obiekty użyteczności publicznej Roboty ziemne Rozbiórki

Przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie

Budownictwo inżynieryjne Budownictwo kubaturowe i zabytki Roboty ziemne

Budowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura drogowa Roboty ziemne

Przebudowa Domu Zdrojowego w Brzeźnie

Budownictwo inżynieryjne Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe Roboty ziemne Rozbiórki

Płyta do montażu i wodowania kadłubów na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wyspa Ostrów w Gdańsku

Budownictwo inżynieryjne Home Roboty ziemne

Wzmocnienie podłoża nasypu kolejowego linii kolejowej nr 9 (E65) na obszarze LCS Malbork

Infrastruktura kolejowa Roboty ziemne

Budowa układu drogowego przy salonie meblowym Agata Meble w Rumi

Home Infrastruktura drogowa Roboty ziemne

Centrum Logistyczne GOODMAN etap III ,Gdańsk

Infrastruktura drogowa Roboty ziemne