Dawny szpital p.w. Bożego Ciała – zmiana sposobu użytkowania

Budownictwo inżynieryjne, Obiekty zabytkowe, Roboty ziemne, Rozbiórki,

Realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy budynkach 21C 21D oraz 21E przy ulicy 3 maja w Gdańsku wraz z zmianą sposobu użytkowania na funkcję ekspozycyjną oraz hostelową w granicach zabudowy dawnego szpitala p.w. Bożego Ciała.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • Rozbiórkę budynków gospodarczych
  • Wykonanie sieci zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych
  • Prace konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe
  • Wykonanie robót drogowych
  • Prace konserwatorskie
  • Wykonanie nasadzeń roślinności

 

Sprawdź wszystkie