Rozbiórka obiektu przy ul. Wałowej 23, Gdańsk

Rozbiórki

OBIEKTY MOSTOWE NA LINII KOLEJOWEJ 226 DO PORTU Gdańsk PÓŁNOC

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Rozbiórka 100-letniego mostu kratowego przez rz. Martwa Wisła na linii kolejowej 226, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Mosty na linii kolejowej 226 przez rzekę Radunię, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Rozbiórka budynków zespołu hotelowego przy ul. Zamkowa Góra, Sopot

Rozbiórki

Rozbiórka żelbetowego wiaduktu drogowego, Gdynia

Infrastruktura drogowa Rozbiórki

Rozbiórka budynku „Przejście Bramne wraz z Łącznikiem”, Gdańsk

Obiekty użyteczności publicznej Rozbiórki

Punkt kontroli pojazdów przy trasie Sucharskiego, Gdańsk

Infrastruktura drogowa Rozbiórki

Podziemne zbiorniki wody Sobieski nr 1 i 2 , Gdańsk

Roboty ziemne Rozbiórki

Rozbiórka podpór tymczasowych mostu przez rzekę Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 90 koło Kwidzyna

Budownictwo hydrotechniczne Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura drogowa Rozbiórki

BUDOWA MOSTU KOLEJOWEGO NAD RZ.KACZĄ, GDYNIA

Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki

Budowa przejścia dla pieszych pod torami na stacji kolejowej Gdynia Leszczynki, Gdynia

Budownictwo inżynieryjne Infrastruktura kolejowa Rozbiórki