POLEKO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7
80-298 Gdańsk

Biuro:
tel./ fax +48 58 325 58 20
Księgowość:
tel./ fax +48 58 305 45 15

E-mail:

biuro@poleko.eu
NIP 583 300 53 37
KRS 0000293723
Baza sprzętowa
ul. Nowatorów 103
80-298 Gdańsk
tel. + 48 669-985-939

E-mail: grzegorz.belau@poleko.eu

O firmie

jiol.jpg

K_2011.jpg


Poleko działa na pomorskim rynku budowlanym od roku 1995, pierwotnie jako działalność gospodarcza. Skutecznie realizując kolejne kontrakty w zakresie specjalistycznych robót ziemnych i rozbiórkowych firma systematycznie zwiększała obroty i umacniała pozycję na lokalnym rynku budowlanym. W roku 2008 utworzona zostaje Poleko Sp. z o. o.. Obszar działalności firmy zostaje rozszerzony o realizacje w zakresie budownictwa inżynieryjnego i drogowego. Zwiększając swój potencjał kadrowy i sprzętowy spółka staje się poważnym partnerem dla  inwestorów publicznych oraz dużych korporacji budowlanych. Rok 2010 jest kolejnym przełomowym okresem dla spółki - w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Poleko Sp. z o. o. rozszerza obszar działalności o usługi projektowe i inżynieryjne.

Obecnie Poleko Sp. z o. o. dzięki wykwalifikowanej kadrze, nowoczesnej strukturze organizacyjnej oraz wdrażaniu innowacyjnych technologii z powodzeniem realizuje kontrakty w charakterze Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawstwa w zakresie:

- inżynierii drogowej,

- budownictwa ogólnego,

- hydrotechnicznego,

- przemysłowego,

- specjalistyczne roboty ziemne i rozbiórkowe.