Najważniejsze kierunki działalności naszej firmy to:

Specjalistyczne roboty ziemne

Specjalistyczne roboty ziemne w szczególności makroniwelacje terenu, wykopy, wzmacnianie podłoża, wymiana oraz stabilizacja gruntu

Budownictwo drogowe

Budownictwo drogowe w szczególności kompleksowa budowa układów drogowych o nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz prefabrykatów betonowych wraz z przebudową sieci zewnętrznych, budowa, naprawa i wzmacnianie nasypów drogowych

Budownictwo hydrotechniczne

Budownictwo hydrotechniczne w szczególności budowa, przebudowa, remont nabrzeży, pogłębianie i czyszczenie dna cieków wodnych oraz zbiorników

Budownictwo kolejowe

Budownictwo kolejowe w szczególności budowa, naprawa i wzmacnianie nasypów kolejowych, budowa przejazdów kolejowych, roboty podtorzowe oraz odwodnieniowe

Budowle inżynieryjne

Budowle inżynieryjne w szczególności budowa, przebudowa, remont obiektów mostowych, wiaduktów, tuneli, przepustów, murów oporowych, kładek dla pieszych

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe w tym rozbiórki podwodnych części budowli inżynieryjnych

Budownictwo kubaturowe

Budownictwo kubaturowe w szczególności budowa obiektów użyteczności publicznej, hal i obiektów przemysłowych, oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych

Prace podwodne

Prace podwodne w szczególności związane z inspekcją, przeglądami i naprawami podwodnych części obiektów inżynieryjnych oraz budowli hydrotechnicznych

Zrealizowane projekty są naszą najlepszą wizytówką

W trakcie realizacji

Stara Apteka i Przejście Bramne przy Teatrze Wybrzeże, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe
W trakcie realizacji

Salon meblowy Agata Meble, Rumia

Infrastruktura drogowa Roboty ziemne

Przebudowa Nabrzeża Przemysłowego, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne Nabrzeża

Park maszyn

Spółka Poleko dzięki sukcesywnemu inwestowaniu w maszyny budowlane od początku swojej działalności posiada bogatą ofertę sprzętową.

Park maszyn, który stanowi bazę przy realizacji bieżących inwestycji, pozwala nam optymalizować ofertę pod względem ekonomicznym oraz organizacyjnym.

Zaplecze sprzętowe, które jest stale rozbudowywane i modernizowane sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej efektywni planując i realizując zamierzenia budowlane.

Dowiedz się więcej

O firmie

Poleko Budownictwo Sp. z o.o. jest firmą inżynieryjno – budowlaną z tradycją sięgającą 1995 r., która rozpoczęła swoją działalność wykonując roboty ziemne oraz rozbiórkowe jako Przedsiębiorstwo Budowlane.

Poprzez skuteczną realizację kontraktów firma systematycznie zwiększała obroty i umacniała swoją pozycję na lokalnym rynku budowlanym poszerzając zakres działalności o wykonywanie robót żelbetowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz wybranymi realizacjami.

Dowiedz się więcej