Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przywrócenie wartości XVII w. Zespołowi Sierocińca w Gdańsku”

Obiekty użyteczności publicznej, Obiekty zabytkowe, Roboty ziemne,

Przywrócenie wartości Sierocińca z XVII wieku obejmuje zadania takie jak:

  • wzmocnienie konstrukcji fundamentowania przy pomocy mikropali, belek stalowych, żelbetowych oczepów wokół ław fundamentowych i nowych ław fundamentowych
  • umocnienie i zrewitalizowanie zabytkowych ścian poprzez odtworzenie przewiązań pomiędzy ścianami
  • zabezpieczenie stateczności historycznych budynków
  • konserwacja, rekonstrukcja zabytku oraz adaptacja budynków do nowych funkcji – kultury i turystyki

 

Sprawdź wszystkie