Adaptacja zabytkowego budynku „Stara Apteka” na nową scenę Teatru Wybrzeże, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki, Home, Obiekty użyteczności publicznej, Obiekty zabytkowe,

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach inwestycji „Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych.

Pierwszy etap obejmował prace konstrukcyjne w zabytkowym budynku Starej Apteki w celu jego adaptacji na potrzeby Teatru, budowę stanu surowego nowego budynku Przejście Bramne i Łącznika z istniejącym budynkiem głównym. W drugim etapie zostały wykonane prace instalacyjne oraz wykończeniowe wraz z mechaniką sceny. Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 Zabytkowy obiekt prochowni „Stara Apteka” został adaptowany przez nadanie nowej funkcji kulturalnej na Scenę Teatru Wybrzeże wraz z częścią Foyer połączoną z Budynkiem Głównym oraz sceną „Malarnia”.

Sprawdź wszystkie