Rozbiórka Suchych Doków w Porcie Gdańskim, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne, Rozbiórki,

Wykonano rozbiórkę suchych doków skuwając mechanicznie przy użyciu ciężkiego sprzętu 5 m warstwę betonu. Doki na czas robót osuszono wykonując tymczasową konstrukcję z ścianki szczelnej i odprowadzając wodę poza miejsce prac.

Sprawdź wszystkie