Rozbiórka budynku „Przejście Bramne wraz z Łącznikiem”, Gdańsk

Obiekty użyteczności publicznej, Rozbiórki,

Wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektu dwukondygnacyjnego przy ul. Teatralnej w Gdańsku, należącego do Teatru Wybrzeże w ramach projektu „Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych”

Sprawdź wszystkie