Rozbiórka 100-letniego mostu kratowego przez rz. Martwa Wisła na linii kolejowej 226, Gdańsk

Budownictwo hydrotechniczne, Infrastruktura kolejowa, Rozbiórki,

Roboty rozbiórkowe mostu o konstrukcji stalowej na podporach żelbetowych zostały wykonane w ramach inwestycji na linii kolejowej 226 „Projekt poprawy dostępu do Portu Gdańsk Północ”. Zakres prac obejmował również oczyszczeniem oraz refulację dna rzeki Martwa Wisła.

Sprawdź wszystkie