Punkt kontroli pojazdów przy trasie Sucharskiego, Gdańsk

Infrastruktura drogowa, Rozbiórki,

Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego punktu kontroli pojazdów.

Sprawdź wszystkie