Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 oraz drogi wojewódzkiej nr 216, Reda

Infrastruktura drogowa,

Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 oraz drogi wojewódzkiej nr 216 w Redzie.

Sprawdź wszystkie