Podziemne zbiorniki wody Sobieski nr 1 i 2 , Gdańsk

Roboty ziemne, Rozbiórki,

Zakres prac na inwestycji pn.”Uszczelnienie zbiorników wody Sobieski nr 1 i 2”, będących częścią gdańskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej obejmował kompleksowe roboty ziemne, rozbiórkowe oraz budowę odwodnienia wokół zbiorników.

Sprawdź wszystkie