OBIEKTY MOSTOWE NA LINII KOLEJOWEJ 226 DO PORTU Gdańsk PÓŁNOC

Budownictwo hydrotechniczne, Budownictwo inżynieryjne, Infrastruktura kolejowa, Rozbiórki,

Spółka Poleko Budownictwo jako Wykonawca uczestniczyła w modernizacji linii kolejowej nr 226 w ramach inwestycji „Projekt Poprawy Dostępu Kolejowego do Portu Gdańsk Północ”. Zakres prac obejmował:

– Remont i modernizację wiaduktu kolejowego nad linią kolejową E 65 oraz 2 mostów kolejowych nad rz. Motławą
– Budowę 2 mostów kolejowych o konstrukcji stalowej przez rzekę Radunię
– Budowę 7 obiektów mostowych oraz 4 przepustów
– Rozbiórkę zabytkowego mostu o konstrukcji kratowej przez rz. Martwa Wisła
– Roboty ziemne oraz budowę przyczółków dla nowego mostu kolejowego przez rz. Martwa Wisła

Sprawdź wszystkie