Centrum Logistyczne GOODMAN etap III ,Gdańsk

Infrastruktura drogowa, Roboty ziemne,

Wykonanie kompleksowych robót ziemnych w tym stabilizacji gruntu pod konstrukcję hali oraz układu drogowego z parkingami w ramach budowy Centrum Logistycznego GOODMAN – etap III.

Sprawdź wszystkie