CENTRUM Wystawienniczo-Targowe MTG S.A. , GDAŃSK Letnica

Infrastruktura drogowa Roboty ziemne

Obwodnica Południowa Gdańska, Gdańsk

Infrastruktura drogowa Roboty ziemne

BUDOWA WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ E65, CIEPLEWO

Infrastruktura drogowa Roboty ziemne

Park Maszynowo-Technologiczny „Maszynowa”, Gdańsk Kokoszki

Roboty ziemne

Poszerzenie nasypu kolejowego, Milicz

Infrastruktura kolejowa Roboty ziemne