W trakcie realizacji

Stara Apteka i Przejście Bramne przy Teatrze Wybrzeże, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Home Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe

Spichlerz Błękitny Baranek na Wyspie Spichrzów, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe