W trakcie realizacji

Stara Apteka i Przejście Bramne przy Teatrze Wybrzeże, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Home Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe

Spichlerz Błękitny Baranek na Wyspie Spichrzów, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej Obiekty zabytkowe

Rozbiórka budynku „Przejście Bramne wraz z Łącznikiem”, Gdańsk

Obiekty użyteczności publicznej Rozbiórki

Centrum Rekreacyjno-Sportowe w przyziemiu Stadionu piłkarskiego PGE Arena, Gdańsk

Budownictwo kubaturowe i zabytki Obiekty użyteczności publicznej

Budowa infrastruktury Zakładu Utylizacji Odpadów, Elbląg

Budownictwo kubaturowe i zabytki Infrastruktura drogowa Obiekty użyteczności publicznej Roboty ziemne